ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Người dùng (“bạn”) vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này.

Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty TNHH FastGo Việt Nam (Công ty thành lập theo pháp luật Việt Nam, Mã số Doanh nghiệp 0108253207) (“Công ty”). Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng Car Plus được cung cấp bởi Công ty (“Ứng dụng”), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ, quản lý, tối ưu hóa việc sử dụng xe ôtô nói riêng và các loại phương tiện di chuyển nói chung và tiếp cận đến các sản phẩm liên quan (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm tại carplus.mobi.

Công ty cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các Dịch vụ được đăng ký trong hệ thống và một số Dịch vụ được cung cấp sẽ chỉ có thể được sử dụng bằng cách đăng ký dữ liệu liên quan đến phương tiện cá nhận của Người dùng cũng như tương tác của của Người dùng.

1. Nghĩa vụ của Người dùng

Người dùng cam kết sử dụng Car Plus theo quy định pháp luật, Điều khoản dịch vụ này và Chính sách quyền riêng tư (được quy định tại carplus.mobi), ngoài các quy định khác của Công ty và cam kết không sao chép, phân phối, chuyển đổi hoặc sửa đổi nội dung, trừ khi có sự cho phép trước của Công ty hoặc được cấp phép một cách hợp pháp.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Không giới hạn những phần đã đề cập ở trên, Dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm thêm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền hay chuyển nhượng cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn có mặt khi đang sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể tiếp cận Dịch vụ theo các phương thức được phép. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Phần mềm tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Phần mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hỗ trợ. Công ty có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu Người dùng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.

Với việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, Người dùng đồng ý thêm rằng:

Người dùng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ hoặc tải về Ứng Dụng vì mục đích sử dụng cá nhân duy nhất và sẽ không bán lại nó cho bên thứ ba.

Người dùng sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của mình;

Người dùng sẽ không chuyển nhượng hay bằng cách khác chuyển giao tài khoản của mình cho bất kỳ người hay thực thể pháp lý nào khác;

Người dùng sẽ không sử dụng tài khoản phụ thuộc bất kỳ quyền nào của người khác mà không có sự cho phép thích hợp;

Người dùng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu trái pháp luật nào hoặc nhằm mục đích gian lận, lừa đảo;

Người dùng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái, khó chịu hoặc bất tiện cho người khác;

Người dùng sẽ không làm hỏng hoạt động đúng cách của mạng lưới;

Người dùng sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào;

Người dùng sẽ không sao chép hoặc phân phối Ứng Dụng hoặc Nội Dung khác của Công ty mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty;

Nguời dùng sẽ giữ an toàn và bí mật cho mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho Người dùng có thể cho phép truy cập Dịch Vụ và Ứng Dụng;

Người dùng sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;

Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các thông tin cung cấp cho Ứng dụng trong quá trình sử Dịch vụ;

Người dùng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên thiết bị không tương thích hoặc không được phép;

Người dùng sẽ không quấy rối hoặc có hành vi không đúng đắn hoặc thiếu tôn trọng đối với Công Ty cho dù là bạn có thể có những mối quan ngại đối với Công ty;

Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng của bạn sẽ phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian; và

Người dùng sẽ tuân thủ theo tất cả các luật hiện hành tại quốc gia quê nhà của mình, quốc gia, tiểu bang và/hoặc thành phố nơi Người dùng đang sống trong khi sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

Công ty có quyền chấm dứt ngay lập tức Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu Người dùng không tuân thủ theo bất kỳ quy tắc nào nói trên.

2. Phí sử dụng ứng dụng và thanh toán

Khi sử dụng Dịch vụ của Ứng dụng Car Plus, Người dùng có thể lựa chọn sử dụng miễn phí hoặc mất phí cho các tính năng nâng cao.

Người dùng hoàn toàn tự nguyện khi sử dụng các tính năng mất phí khi thực hiện đăng ký các tính năng này và/hoặc thanh toán các dịch vụ liên kết khác (nếu có) và sẽ thanh toán bằng tiền mặt, thẻ Car Plus, thẻ tín dụng đã liên kết với tài khoản lúc đăng ký hoặc các hình thức khác được Công ty hỗ trợ dựa theo quy định pháp luật.

Người dùng đồng ý rằng Công ty có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ, tình đúng đắn của việc thanh toán thẻ.

Công ty có quyền ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà Công ty, trong phạm vi hiểu biết hợp lý, tin rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội hoặc thực hiện giao dịch hoặc hoàn trả giao dịch từ tổ chức tín dụng hoặc khi Công ty trên cơ sở hợp lý tin rằng Thẻ được sử dụng thanh toán giao dịch có thể là giả mạo, bất hợp pháp, hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm hình sự hoặc khi Công ty trên cơ sở hợp lý tin rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

Ngoài ra, Người dùng có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ của mình và chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ với các bên liên quan.

3. Cấp phép, ngăn cấm và quyền sở hữu trí tuệ

Cấp phép

Tùy vào việc tuân thủ theo các Điều Khoản Sử Dụng này của Người dùng, Công ty cấp cho người dùng giấy phép hữu hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng:

Để xem các Nội dung được hiển thị trên Ứng dụng Car Plus dành riêng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của người dùng;

Để xem các Nội dung của Người Dùng khác mà Người dùng được phép truy cập riêng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của người dùng, khi được sự chấp thuận của người đó và Công ty; và

Sử dụng bản sao Ứng dụng với nhu cầu hợp lý như tính năng của Ứng dụng được tạo ra.

Người dùng không có quyền cấp phép lại các quyền giấy phép đã được cấp trong mục này.

Người dùng không được sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, tạo ra sản phẩm phái sinh, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, đưa ra trước công chúng, trình diễn công khai, mô phỏng, truyền, truyền trực tiếp, phát sóng hoặc khai thác theo cách khác Website, Dịch Vụ, Ứng Dụng hoặc các Nội dung khác, trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều Khoản Sử Dụng này. Người dùng không được tái sử dụng bất kỳ Nội dung nào mà trước tiên không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho người dùng ngầm định hay theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi Công ty hoặc người cấp giấy phép của Công ty, trừ trường hợp các giấy phép và quyền đó được cấp rõ ràng trong các Điều Khoản Sử Dụng này.

Công ty có toàn quyền quyết định trong việc chặn hoặc gỡ bỏ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Nội dung Người dùng nào được Người dùng đăng lên hoặc truyền tải và những gì mà Công ty tin rằng không tuân theo các Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm cả các tài liệu vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hay quyền cá nhân của bên thứ ba), hoặc không được Công ty chấp nhận theo cách khác.

Ngăn cấm

Người dùng không được phép:

Cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào;

Sửa đổi hoặc tạo ra nội dung phái sinh dựa trên Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng;

Tạo ra các "liên kết" Internet tới Dịch Vụ hoặc "lắp" hay "nhân bản" bất kỳ Ứng Dụng nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị không dây hay dựa trên nền Internet nào khác;

Khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, virus hoặc sâu, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu máy chủ mỗi giây, làm chậm hoặc cản trở quá mức hoạt động và/hoặc hiệu suất của Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng

Gửi thư rác hoặc tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành;

Gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc có hại, bao gồm cả các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba;

Gửi hoặc lưu trữ tài liệu có chứa virus phần mềm, worms (sâu), Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; và

Gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Website, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc dữ liệu chứa trong đó.

Công ty sẽ có quyền điều tra và truy tố các hành vi vi phạm bất kỳ điều nào ở trên theo quyền hạn pháp lý cao nhất. Công ty có thể tham gia cùng và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng. Người dùng thừa nhận rằng Công ty không có nghĩa vụ giám sát việc truy cập hay sử dụng Website, Dịch Vụ, Ứng Dụng hoặc Nội dung của người dùng hay xem lại hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội Dung Chung nào, nhưng có quyền làm như vậy nhằm mục đích vận hành Website, Dịch Vụ và Ứng Dụng, để đảm bảo sự tuân thủ của người dùng theo những Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc tuân theo pháp luật hiện hành hay lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác. Vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, Công ty cũng có quyền loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung nào mà Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng hoặc có hại với Website, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

Quyền sở hữu trí tuệ

- Bản quyền
Công ty tôn trọng luật bản quyền và người dùng cũng như vậy. Chính sách của Công ty sẽ chấm dứt quyền sử dụng của Người Dùng hoặc Người dùng nào vi phạm (nhiều lần) hoặc được cho là vi phạm (nhiều lần) quyền của chủ sở hữu bản quyền trong các tình huống thích hợp.

- Quyền sở hữu tài sản trí tuệ

Công ty nói riêng (và những người cấp giấy phép của họ, nếu áp dụng) sở hữu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Website, Ứng Dụng và Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc thông tin nào khác do người dùng hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan tới Website, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ cung cấp.

Các Điều Khoản Sử Dụng này không tạo thành việc bán hàng và không chuyển cho người dùng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Website, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công ty. Tên, logo và tên sản phẩm của Công ty liên quan đến Ứng Dụng và Dịch Vụ là các thương hiệu của Công ty, các công ty chi nhánh của Công ty hoặc bên thứ ba, và không trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng.

4. Trách nhiệm của Công ty

Các thông tin, khuyến nghị và/hoặc dịch vụ được cung cấp cho Người dùng trên hoặc thông qua Website, Dịch Vụ và Ứng Dụng chỉ nhằm mục đích tham khảo thông tin và không cấu thành tư vấn. Công ty sẽ giữ cho Website, Ứng Dụng và các nội dung trong đó chính xác và cập nhật một cách hợp lý nhưng không đảm bảo rằng (nội dung của) Website và/hoặc Ứng Dụng không có lỗi, khuyết điểm, phần mềm độc hại và virus hoặc Website và/hoặc Ứng Dụng là đúng, cập nhật và chính xác.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) Website hoặc Ứng Dụng gây ra (nhưng trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân), bao gồm các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus hoặc bất kỳ sự thiếu đúng đắn hoặc không đầy đủ từ Website hoặc Ứng Dụng, trừ khi thiệt hại đó là do bất kỳ hành vi sai trái cố ý hoặc cẩu thả từ phía Công ty rây ra.

Công ty cũng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) phương tiện truyền thông điện tử với Website hay Ứng Dụng gây ra, bao gồm – nhưng không giới hạn ở – các thiệt hại do không thể hoặc chậm cung cấp thông tin liên lạc điện tử, chặn hoặc thao tác thông tin điện tử của bên thứ ba hoặc do các chương trình máy tính được sử dụng cho thông tin liên lạc điện tử và truyền virus gây ra.

5. Chậm trễ do internet

Dịch vụ, ứng dụng hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng Internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị Người dùng sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vùng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi chuyển giao, các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề trên.

6. Thời hạn, sửa đổi và chấm dứt

Điều khoản sử dụng giữa Công ty và người dùng được ký kết trong một khoảng thời gian không xác định.

Người dùng có quyền chấm dứt Điều khoản sử dụng mọi lúc bằng cách xóa vĩnh viễn Ứng Dụng đã cài đặt trên điện thoại thông minh của mình, nhờ đó vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của Người dùng. Người dùng có thể đóng tài khoản người dùng của mình bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn trên Website của Công ty.

Công ty có quyền chấm dứt Hợp Đồng mọi lúc và có hiệu lực ngay lập tức (bằng cách vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của Người dùng) nếu người dùng:

Vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản của các Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc

Lạm dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ theo ý kiến của Công ty. Công ty không có nghĩa vụ phải thông báo trước về việc chấm dứt Hợp Đồng.

Sự mất hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác trong các Điều Khoản Sử Dụng này.

Nếu và trong trường hợp mà bất kỳ quy định nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng này không có hiệu lực hoặc không thể chấp nhận được trong các trường hợp nhất định theo các tiêu chuẩn về tính hợp lý và công bằng, một quy định sẽ được áp dụng giữa các bên thay cho quy định đó và có thể chấp nhận được bằng cách xem xét tất cả các trường hợp và trường hợp tương ứng với các quy định của phần vô hiệu càng nhiều càng tốt, có tính đến nội dung và mục đích của các Điều Khoản Sử Dụng này.

Công ty có toàn quyền sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều Khoản Sử Dụng, hoặc thay đổi, đình chỉ, hoặc chấm dứt Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn tại mức độ sẵn có của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào) vào bất cứ lúc nào đăng tải trên Website. Công ty có thể đặt ra giới hạn cho một số tính năng và dịch vụ hoặc hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ mà không cần thông báo/ hoặc thông báo theo quy định Điều khoản sử dụng này và phải chịu trách nhiệm gì. Người dùng có trách nhiệm truy cập Website và cập nhật các điều khoản và chính sách mới của Công ty.

7. Bảo mật thông tin cá nhân

Bạn đồng ý, chấp nhận và cho phép Công ty sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định theo Chính sách bảo mật của Công ty được công bố tại carplus.mobi

8. Thông báo

Công ty có thể đưa ra thông báo bằng thông báo chung về Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng hoặc bằng thư điện tử đến địa chỉ email (nếu có) của người dùng được ghi trong thông tin tài khoản của Car Plus, hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của người dùng được ghi trong thông tin tài khoản của Car Plus. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 2 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Công ty (những thông báo này sẽ được coi là đã được gửi khi Công ty nhận được thông báo) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư bảo đảm tới Công ty với các thông tin chi tiết liên hệ như được cung cấp trong Ứng dụng.

9. Luật hiện hành và giải quyết tranh chấp

Các Điều Khoản Sử Dụng này tuân theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hay tranh cãi nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, thực thi, giải thích hoặc hiệu lực của các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc sử dụng Website, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng (gọi chung là “Tranh Chấp”) đều sẽ được giải quyết riêng bởi tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội, Việt Nam.

Nếu có Quốc gia không chấp nhận quyền xét xử của tòa án Việt Nam hoặc trường hợp phán quyết của tòa án Việt Nam không thể được thi hành tại Quốc gia này, các tranh chấp chưa được giải quyết sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài”) bởi một trọng tài do Các Bên cùng thống nhất chỉ định (“Trọng tài”). Nếu Các Bên không thể thống nhất về một trọng tài, Chủ tịch của VIAC sẽ chỉ định Trọng tài theo đúng Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng tài sẽ được chia cho Các Bên vi phạm hoặc bị quyết định có lỗi, trừ khi Trọng tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

10. Trách nhiệm đối với các liên kết

Các liên kết có trong Ứng dụng sẽ hướng người dùng đến các Website hoặc ứng dụng hoặc đối tác của bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát nội dung của các Website này từ các bên thứ ba và đối tác và không thể đảm bảo tính trung thực của thông tin họ cung cấp. Các nhà cung cấp web và người quản lý Ứng dụng / Website chịu trách nhiệm về nội dung của chính họ.

11. Cập nhật

Car Plus được cập nhật tại cả Ứng dụng và Website nơi cung cấp thông tin về Ứng dụng cũng như các liên kết để tải xuống trong các cửa hàng của các nền tảng di động khác nhau, để cung cấp các cải tiến hiệu suất, sửa lỗi và chức năng mới, nhưng không có tính định kỳ cụ thể tùy thuộc vào quyết định duy nhất và độc quyền của Công ty.

Việc tải xuống Ứng dụng hoặc truy cập vào Website và các cập nhật của nó ngụ ý sự chấp nhận ngầm của điều khoản dịch vụ này.

12. Quy định cuối cùng

Văn bản tiếng Việt của các Điều Khoản Sử Dụng này tạo thành văn bản đích thực duy nhất. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa văn bản tiếng Việt và bản dịch sang tiếng nước ngoài, văn bản tiếng Việt sẽ được áp dụng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ có hiệu lực và được thi hành theo luật pháp.

Người dùng chấp thuận rằng Công ty có quyền chấm dứt Điều khoản sử dụng này ngay lập tức trong trường hợp bạn bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu trong Điều khoản sử dụng này. Để tránh nghi ngờ, việc chấm dứt Điều khoản sử dụng này không đòi hỏi Công ty phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà bạn phải chịu khi sử dụng Dịch vụ theo Điều khoản sử dụng này.

Get it on

Google Play

Download on the

App Store

TẢI ỨNG DỤNG CAR+
NGAY HÔM NAY